Allmänna villkor

Betongvalsguiden är avsedd att ge information om vilka exponeringsklasser och betongkvaliteter som krävs enligt gällande bestämmelser (EN 206) för olika byggnadsdelar och vilka betongkvaliteter som Betongindustri rekommenderar för olika ändamål.
Rekommendationer i Betongvalsguiden tar ej hänsyn eller ger råd beträffande lämplig sten storlek, konsistens, eventuella åtgärder som kan vara nödvändiga p.g.a. klimat, gjutmetod eller andra specifika förhållanden på arbetsplatsen eller med avseende på särskilda krav på byggnadsdelen i fråga.

Kunden ansvarar ensam för att formsättning, armering, gjutning, efterbehandling och härdning utförs av erforderligt utbildad personal på ett fackmässigt sätt. Kunden svarar även för att personal och andra som kommer i kontakt med vår produkt använder erforderlig personlig skyddsutrustning.
Betongindustri frånsäger sig allt ansvar som beror på bristande uppfyllelse av kundens åtaganden enligt detta stycke, liksom för konsekvenser av andra oförutsebara förhållanden eller händelser på arbetsplatsen eller vid transport till denna. Betongindustri ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller för andra indirekta skador. Ansvarsbegränsningar i övrigt följer av Betongindustris Försäljnings- och Leveransvillkor Betong.

Vid osäkerhet kontakta Teknisk Kundservice.

På Betongguidens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.