Produktrekommendation

FrostBI C32/40
Hållfasthet C32/40
VCT 0,45
Exponeringsklass XC4, XF4, XD2, XS2

Är avsedd för alla utomhuskonstruktioner, som kommer utsättas för upprepad frysning i närvaro av fukt och salt enligt kraven i anläggingsAMA. Lufthaltsprovning på arbetsplats krävs. Frostresistens ska provas i konstruktion.

Minimum krav

Minimum krav för Kantbalk ej tösalt

Minimum krav för Kantbalk ej tösalt
Minimum kvalitet C30/37 Luft Anl
Max VCT 0,55
Exponeringsklass XC4 XF3

Lufthaltsprovning ska ske på arbetsplats.

På Betongguidens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.