Om Betongvalsguiden

Betongvalsguiden hjälper dig att välja rätt betong till rätt byggnadsdel.

Betongvalsguiden informerar o vilka grundkrav som gällande normer (för närvarande EN:206) ställer och vilka produkter som Betongindustri rekommenderar för att åstadkomma en beständig konstruktion.

Betongvalsguiden innehåller information om betongtyp, hållfasthetsklass, exponeringsklass och vattencementtal (vct). För att få rekommendationer om gjutmetod stenstorlek och konsistens mm. rekommenderar vi att vända dig till Betongindustris representant på din ort. Där kan du även få värdefulla råd om betongpumpning, härdning och eventuella vinteråtgärder.

Betongvalsguiden vänder sig till alla aktörer i byggbranschen från byggherre, föreskrivande led som arkitekter och konstruktörer samt byggentreprenörer. Även ”gör det självaren” kan här få värdefull information till sitt projekt.

På Betongguidens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.