Fem meter över högsta högattenyta och en meter under lägsta lågvattenyta.

Produktrekommendation

FrostBI C35/45
Hållfasthet C35/45
VCT 0,40
Exponeringsklass XD3, XF4, XC4, XS3

Är avsedd för alla utomhuskonstruktioner, som kommer utsättas för upprepad frysning i närvaro av fukt och salt enligt kraven i anläggingsAMA. Lufthaltsprovning på arbetsplats krävs. Frostresistens ska provas i konstruktion.

Ska normalt gjutas i torrhet. För att undvika gjutning i torrhet och gjutskarvar rekommenderas KajBI i hela konstruktionen. Samråd ska ske med beställare.

Minimum krav

Minimum krav för Skvalpzon saltvatten

Minimum krav för Skvalpzon saltvatten
Minimum kvalitet FrostBI C35/45
Max VCT 0,40
Exponeringsklass XS3, XF4 Frysprovad

Ska normalt gjutas i torrhet. Lufthalt provas på arbetsplats. Frostresistens ska provas i konstruktion.

På Betongguidens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.