Produktrekommendation

C32/40 Luft
Hållfasthet C32/40
VCT 0,45
Exponeringsklass XD2, XF2, XS2, XC4

Är en lufttillsatt betong för utomhuskonstruktioner utsatta för upprepad frysning och som ej saltas.

Sprutbetong utföres oftast som fiberarmerad. Beakta brandskyddskrav! Lufthaltsprovning utförs på arbetsplats innan sprutning. Normalt krävs förprov.

Minimum krav

Minimum krav för Sprutbetong Zon 2

Minimum krav för Sprutbetong Zon 2
Minimum kvalitet C32/40 luft
Max VCT 0,45
Exponeringsklass XD1, XF2 luft

Lufthaltsprovning på arbetsplats krävs. Lufthaltsprovning utförs på arbetsplats innan sprutning.

På Betongguidens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.