Tunnelinslag

Gjuten betong Zon 1

Gjuten betong Zon 2

Vägbetong

Sprutbetong Zon 1

Sprutbetong Zon 2

Zon 1 = 300m vid infart, 100m vid utfart, 1m i stänkzon från vägbana i hela tunneln
Zon 2 = övrigt

På Betongguidens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.