BI Optimal

h

Bi Optimal är ett koncept för att optimera betongkvalitet med hänsyn till byggnadsdel, årstid och de unika förutsättningarna på arbetsplatsen. BI Optimal syftar till att välja bästa möjliga betongkvalitet med hänsyn till miljö och övriga förutsättningar såsom till exempel uttorkning och beständighet.

Läs mer om BI Optimal – ett koncept för bästa hållbarhet på vår webbplats

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!

På Betongguidens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.